Em Ngọc Trâm cần mổ lần 2

  1. Em Trâm phải theo dõi thêm 2 tháng

    Theo thông tin từ gia đình, bác sĩ yêu cầu em Trâm theo dõi thêm 2 tháng để đánh giá tình hình sức khỏe.
Quay lại danh sách cập nhật...