Em Ngọc Trâm cần mổ lần 2

  1. Em Ngọc Trâm đã đủ tiền phẫu thuật

    Hôm nay, hồ sơ kêu gọi của em Trần Ngọc Trâm đã hoàn tất.

    Hiểu về trái tim chân thành cảm ơn 26 lượt mạnh thường quân đã chung tay góp sức giúp em Trâm có đủ tiền phẫu thuật.
Quay lại danh sách cập nhật...