Em Phước bị bệnh tim nặng

  1. Em Phước đã đủ tiền phẫu thuật

    Hôm nay, nhà hảo tâm Từ Thế Hiền đã đóng góp số tiền 13.422.000 đồng, giúp hoàn tất hồ sơ kêu gọi của em Nguyễn Hà Thiên Phước.

    Hiểu về trái tim chân thành cảm ơn anh Từ Thế Hiền và 30 mạnh thường quân khác đã chung tay góp sức giúp em Phước có đủ tiền phẫu thuật.
Quay lại danh sách cập nhật...