Em Phước bị bệnh tim nặng

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Phước

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Hà Thiên Phước. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 140.860.000đ, BHYT thanh toán 89.825.000đ, còn lại Quỹ tài trợ VinaCapital thanh toán 20.414.000đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 10.207.000đ, Hiệp hội Alain Carpentier thanh toán 15.430.650đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 10.207.000đ.

  nguyen-ha-thien-phuoc-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do Viện Tim TP.HCM cung cấp

  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Nguyễn Hà Thiên Phước sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  nguyen-ha-thien-phuoc-rv.
  Giấy ra viện của em Thiên Phước
Quay lại danh sách cập nhật...