Em Phước bị bệnh tim nặng

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em Như

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Hà Thiên Phước, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho Viện Tim TP.HCM.

    nguyen-ha-thien-phuoc-hd.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
Quay lại danh sách cập nhật...