Em Sơn cần phẫu thuật sớm

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Sơn

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Đậu Đình Sơn. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 58.000.000đ, BHYT thanh toán 23.000.000đ, còn lại Tổ chức Trả lại Tuổi thơ thanh toán 12.250.000đ, Quỹ tài trợ VinaCapital thanh toán 12.250.000đ, bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 1.750.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 8.750.000đ.

  dau-dinh-son-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng .

  dau-dinh-son-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Đậu Đình Sơn chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Bùi Khương Duy, Tổ chức Trả lại Tuổi thơ, Quỹ tài trợ VinaCapital, bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Đình Sơn.
Quay lại danh sách cập nhật...