Em Tâm vẫn còn tím tái nhiều sau ca phẫu thuật 7 năm trước