Em Tâm vẫn còn tím tái nhiều sau ca phẫu thuật 7 năm trước

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Tâm

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Hồ Thị Tâm. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 113.029.259đ, BHYT thanh toán 53.076.421đ, còn lại Công ty TNHH DNXH Vietnam Children's Fund thanh toán 29.976.419đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 29.976.419đ.

  HO-THI-TAM---QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Trung tâm tim mạch cung cấp


  HO-THI-TAM---GRV.
  Giấy ra viện do bệnh viện E Trung tâm tim mạch cung cấp

  HO-THI-TAM---HD.
  Hóa đơn thanh toán viện phí do bệnh viện E Trung tâm tim mạch cung cấp
  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Hồ Thị Tâm sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Hồ Thị Tâm chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và The Vinacapital Foundation đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Tâm.
Quay lại danh sách cập nhật...