Em Tường mệt và khó thở vì bệnh tim phức tạp

  1. Em Tường đã có đủ tiền phẫu thuật

    Chiều nay 14/12/2020, nhà hảo tâm Nguyễn Thị Buôi đóng góp số tiền 11.500.000 đồng, giúp hoàn tất hồ sơ kêu gọi của em Trần Văn Tường.

    Hiểu về trái tim chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Thị Buôi cùng 20 lượt nhà hảo tâm khác đã cùng hỗ trợ em Trần Văn Tường được phẫu thuật tim.

    Chúng tôi sẽ làm việc với bệnh viện để nắm rõ lịch khám, nhập viện, phẫu thuật của em Tường và cập nhật thường xuyên để tất cả các mạnh thường quân theo dõi.
Quay lại danh sách cập nhật...