Em Tường mệt và khó thở vì bệnh tim phức tạp

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Tường

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Trần Văn Tường. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 99.431.129đ, BHYT thanh toán 39.829.412đ, gia đình bệnh nhân thanh toán 12.481.718đ, còn lại Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM thanh toán 16.492.000đ, Viện Tim Tp.HCM thanh toán 21.204.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 9.424.000đ.

  QT---TRAN-VAN-TUONG.
  Bảng quyết toán chi phí do Viện Tim TP.HCM cung cấp

  GRV---TRAN-VAN-TUONG.
  Giấy ra viện của em Tường

  TRAN-VAN-TUONG---HD.
  Hóa đơn thanh toán viện phí của em Tường
  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Trần Văn Tường sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Trần Văn Tường chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM và Viện Tim Tp.HCM đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Tường.
Quay lại danh sách cập nhật...