Gia Bảo phải phẫu thuật càng sớm càng tốt

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của Gia Bảo

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Trần Gia Bảo. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 251.882.329đ, BHYT thanh toán 125.919.657đ, còn lại Quỹ Tấm lòng Việt thanh toán 63.000.000đ, Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 23.245.056đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 17.433.792đ, gia đình em Vy thanh toán 4.850.032đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 17.433.792đ.

  tran-gia-bao-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Hà Nội cung cấp


  tran-gia-bao-rv.
  Giấy ra viện của em Gia Bảo

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...