Gia Bảo phải phẫu thuật càng sớm càng tốt

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em Bảo

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Trần Gia Bảo, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Tim Hà Nội.

    tran-gia-bao-hd.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...