Gia đình đặc biệt khó khăn nên không có khả năng chữa bệnh cho bé Ha Chiến

  1. Hoàn tất hồ sơ bé Ha Chiến

    Cảm ơn Ngân hàng Phương Đông OCB đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bé Ha Chiến.

    Quỹ Hiểu về trái tim sẽ làm việc với bệnh viện và tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của cháu.
Quay lại danh sách cập nhật...