Gia đình không có khả năng cho Phương Mai phẫu thuật