Gia đình không có tiền mổ tim cho Thanh Bình

  1. Em Thanh Bình đã phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình, em Thanh Bình đã phẫu thuật ngày 20/08/2018.

    Hiện tại sức khỏe em còn yếu nên vẫn còn ở lại viện theo dõi thêm.

    Chúc em sớm hồi phục.
Quay lại danh sách cập nhật...