Gia đình không có tiền mổ tim cho Thanh Bình

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Bình

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Thạch Thanh Bình. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 57.100.000đ, BHYT thanh toán 28.412.000đ, còn lại Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Trà Vinh thanh toán 20.081.600đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 8.606.400đ.

  thach-thanh-binh-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Tâm Đức cung cấp
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Tim Tâm Đức.

  thach-thanh-binh-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  thach-thanh-binh-rv.
  Giấy ra viện của em Thanh Bình
Quay lại danh sách cập nhật...