Gia đình quá khó khăn, không có khả năng cho bé Minh Thư phẫu thuật

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Thư

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Hoàng Minh Thư. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 111.000.000đ, BHYT thanh toán 20.000.000đ, còn lại The Vinacapital Foundation thanh toán 45.500.000đ, Hartiage Baptist thanh toán 13.650.000đ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 4.550.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 27.300.000đ.

  NGUYEN-HOANG-MINH-THU---QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  NGUYEN-HOANG-MINH-THU---GRV.
  Giấy ra viện của em Thư

  NGUYEN-HOANG-MINH-THU---HD.
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Nguyễn Hoàng Minh Thư chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, The Vinacapital Foundation, Hartiage Baptist và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Thư.
Quay lại danh sách cập nhật...