Hiểu Về Trái Tim

Giới thiệu về Bạc Liêu

Ngôi nhà trái tim Bạc Liêu do Quỹ Bảo Trợ Trẻ em tỉnh Bạc Liêu quản lý, nhằm kêu gọi hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bạc Liêu thông qua Mạng xã hội Hiểu về trái tim.

Hoạt động

Đã tạo được 6 hồ sơ

Hoạt động lần cuối

26/9/18

1 Members

  1. Bạc Liêu

    Chủ nhà