Giúp anh Tuấn một nơi để an cư

  1. Dừng đóng góp hồ sơ của anh Trần Văn Tuấn

    Trong thời gian hồ sơ kêu gọi trên mạng xã hội Hiểu về trái tim, do thời tiết xấu nên nhà anh Trần Văn Tuấn bị sập.

    Do đó, gia đình anh đã được xây lại nhà từ nguồn vận động tại địa phương.
    Vì vậy, Hiểu về trái tim xin dừng kêu gọi cho hồ sơ nhà của anh Trần Văn Tuấn, số tiền 2.100.000đ từ đóng góp của các nhà hảo tâm sẽ được Hiểu về trái tim dùng mua nhu yếu phẩm cho gia đình anh.
Quay lại danh sách cập nhật...