Giúp bà Giảnh căn nhà che nắng che mưa

 1. Nhà bà Giảnh đã được sửa chữa

  Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình, chính quyền địa phương đã vận động hỗ trợ 20.000.000đ để giúp gia đình bà Giảnh sửa chữa lại nhà ở. Đến nay việc sửa chữa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, vấn đề về nhà ở đối với bà Đỗ Thị Giảnh đã được đảm bảo và không còn cấp thiết nữa. Vì thế, Quỹ Hiểu về trái tim cho dừng đóng góp đối với trường hợp bà Đỗ Thị Giảnh.

  gianh-01.
  Nhà bà Giảnh sau khi sửa chữa lại
  gianh-02.

  Số tiền các nhà hảo tâm đóng góp cho gia đình bà Giảnh, chúng tôi xin chuyển qua hỗ trợ xây nhà cho hoàn cảnh khác.
Quay lại danh sách cập nhật...