Giúp bé Hữu tiếp tục vui sống

 1. Ngày 25 tháng 1 năm 2016


  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Cao Trọng Hữu. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 66.547.504đ, BHYT thanh toán 19.023.261đ, còn lại Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 30.890.758đ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thanh toán 2.376.212đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 14.257.273đ.

  [​IMG]
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cung cấp

  Quỹ Hiểu về trái tim cũng đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

  [​IMG]
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
Quay lại danh sách cập nhật...