Giúp bé Hữu tiếp tục vui sống

  1. Ngày 19 tháng 11 năm 2015


    Theo thông tin từ bệnh viện, em Trọng Hữu đã được phẫu thuật như dự kiến. Hôm nay, em Trọng Hữu đã được chuyển ra khỏi phòng hồi sức. Hiện tại, sức khỏe của em rất tốt.
Quay lại danh sách cập nhật...