Giúp em Khánh Ngọc mổ lần 2

  1. Em Khánh Ngọc đã đủ tiền phẫu thuật

    Tập đoàn VidoGroup đã đóng góp, giúp hoàn tất hồ sơ kêu gọi của em Thạch Khánh Ngọc.

    Hiểu về trái tim chân thành cảm ơn Tập đoàn VidoGroup đã chung tay góp sức giúp em Khánh Ngọc có đủ tiền phẫu thuật.
Quay lại danh sách cập nhật...