Hiểu Về Trái Tim

Giới thiệu về Lâm Đồng

Ngôi nhà trái tim Lâm Đồng do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng quản lý, nhằm kêu gọi hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Lâm Đồng thông qua Mạng xã hội Hiểu về trái tim.

Hoạt động

Đã tạo được 12 hồ sơ

Hoạt động lần cuối

26/7/20

1 Members

  1. Hiểu Về Trái Tim

    Team Member