Giúp ông Ký xây lại căn nhà

  1. Hình ảnh khởi công nhà ông Ký

    Ngày 15/08/2017, huyện Đoàn Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông tiến hành làm lễ khởi công nhà cho gia đình ông Trần Ngọc Ký.

    Hình ảnh khởi công:

    photo.
    Đại diện huyện Đoàn Tuy Đức cùng gia đình ông Ký bên miếng đất trống
Quay lại danh sách cập nhật...