Giúp ông Ký xây lại căn nhà

  1. Hình ảnh lễ bàn gia nhà ông Ký

    Ngày 21/09/2017, Huyện Đoàn Tuy Đức cùng đại diện Hiểu về trái tim tiến hành làm lễ bàn giao nhà cho gia đình ông Trần Ngọc Ký sau hơn 1 tháng xây dựng.

    Một số hình ảnh căn nhà sau khi xây xong:

    photo (1). photo (2).
    Gia đình ông Ký phía trước căn nhà sau khi xây xong
Return to update list...