Hà Giang cần phẫu thuật sớm

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của Hà Giang

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Phan Hà Giang. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 59.000.000đ, BHYT thanh toán 32.000.000đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 9.450.000đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 8.100.000đ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 1.350.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 8.100.000đ.

  phan-ha-giang-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  phan-ha-giang-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...