Hai con anh Khuỷnh phải sống trong căn nhà mục nát

  1. Hóa đơn mua sơn cho gia đình anh Khuỷnh

    Cập nhật hóa đơn mua sơn cho việc xây dựng Nhà nhân ái của gia đình anh Nguyễn Văn Khuỷnh.

    photo_2021-12-20_15-16-22.
Quay lại danh sách cập nhật...