Hoàn cảnh Hữu Phúc thật đáng thương

  1. Hoàn tất hồ sơ Thạch Hữu Phúc

    Quỹ Hiểu về trái tim chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Đấu Giá Nghệ Thuật chọn đã hỗ trợ chí phí phẫu thuật tim cho em Thạch Hữu Phúc.

    Chúc em Hữu Phúc sớm được phẫu thuật tim.
Quay lại danh sách cập nhật...