Hoàn cảnh Hữu Phúc thật đáng thương

 1. Đóng hồ sơ bé Hữu Phúc

  Vào tháng 11/2019, Quỹ Hiểu về trái tim có kêu gọi đóng góp chi phí phẫu thuật tim cho bé Thạch Hữu Phúc. Sau đó có sử dụng nguồn hỗ trợ từ nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Đấu giá Nghệ thuật Chọn.

  Đến nay, Hiểu về trái tim nhận được thông tin từ gia đình: Nguyện vọng của gia đình muốn ngừng phẫu thuật tim cho em Phúc, do cảm thấy sức khỏe của em yếu, lo sợ không đáp ứng tốt ca phẫu thuật.

  Vì vậy, Hiểu về trái tim đóng hồ sơ bé Thạch Hữu Phúc.

  Chúc bé Hữu Phúc luôn mạnh khỏe.

  CV-Thạch-Hữu-Phúc.
  Công văn hủy cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim
Quay lại danh sách cập nhật...