Hoàng Duy bị suy tim nặng

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Duy

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Đào Hoàng Duy. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 70.560.000đ, BHYT thanh toán 24.642.000đ, còn lại Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 13.775.400đ, Quỹ tài trợ VinaCapital thanh toán 18.367.200đ, Viện Tim hỗ trợ 3.743.407đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 13.775.400đ.

  dao-hoang-duy-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do Viện Tim TP.HCM cung cấp
  Quỹ Hiểu về trái tim cũng đã tiến hành thanh toán cho Viện Tim TP.HCM

  dao-hoang-duy-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Đào Hoàng Duy chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, Quỹ tài trợ VinaCapital, Viện Tim đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Hoàng Duy.
Quay lại danh sách cập nhật...