Hùng bị lõm ngực, bác sĩ khuyến cáo cần phẫu thuật