Hùng bị lõm ngực, bác sĩ khuyến cáo cần phẫu thuật

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của Mạnh Hùng

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Bùi Mạnh Hùng. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 49.189.427đ, BHYT thanh toán 5.985.076đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 30.243.046đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 12.961.305đ.

  bui-manh-hung-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cung cấp cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cung cấp.

  bui-manh-hung-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...