Huỳnh Thị Huyền Trân

 1. Ngày 14 tháng 12 năm 2015


  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Huỳnh Thị Huyền Trân. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 29.000.000đ, BHYT thanh toán 4.500.000đ, còn lại Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Đồng Tháp thanh toán 17.150.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 7.350.000đ.

  [​IMG]
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Tâm Đức cung cấp

  Quỹ Hiểu về trái tim cũng đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Tim Tâm Đức.

  [​IMG]
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
Quay lại danh sách cập nhật...