Huỳnh Thị Huyền Trân

  1. Ngày 22 tháng 10 năm 2015


    Hôm nay, em Huỳnh Thị Huyền Trân đã nhập viện tại bệnh viện Tim Tâm Đức. Theo thông tin từ bệnh viện, em Huyền Trân sẽ được phẫu thuật vào ngày 24/10/2015.
Quay lại danh sách cập nhật...