Khánh An hay ngất đột ngột vì bệnh tim nặng

  1. Ngưng hồ sơ em Hoàng Khánh An

    Ngày 4/10/2019, theo thông tin từ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, bé Hoàng Khánh An đã được Hội hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật tim.

    Vì vậy, Hiểu về trái tim xin được ngưng hồ sơ của em Hoàng Khánh An và chuyển toàn bộ nguồn hỗ trợ sang để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khác.