Khi ngủ, nhịp thở của em Yên rất nhanh

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho Thúy Yên

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Kim Huỳnh Thúy Yên, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho Viện Tim TP.HCM.

    kim-huynh-thuy-yen-hd.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...