Kim Ngọc hay bị mệt, khó thở

  1. Em Kim Ngọc đã được phẫu thuật

    Theo thông tin từ bệnh viện, em Kim Ngọc đã nhập viện vào ngày 14/12/2018. Em Ngọc đã được phẫu thuật vá lỗ thông vào ngày 27/12/2018.

    Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của em Ngọc tốt hơn và em đã xuất viện vào ngày 2/1/2019.
Quay lại danh sách cập nhật...