Kim Ngọc hay bị mệt, khó thở

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Ngọc

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Lê Kim Ngọc. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 86.511.704đ, BHYT thanh toán 41.166.919đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 15.870.675đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 15.870.675đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 13.603.436đ.

  le-kim-ngoc-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

  le-kim-ngoc-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  -- Hiểu về trái tim --
 2. Em Kim Ngọc đã được phẫu thuật

  Theo thông tin từ bệnh viện, em Kim Ngọc đã nhập viện vào ngày 14/12/2018. Em Ngọc đã được phẫu thuật vá lỗ thông vào ngày 27/12/2018.

  Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của em Ngọc tốt hơn và em đã xuất viện vào ngày 2/1/2019.