Lâm bị Hoán vị đại động mạch

  1. Em Bảo Lâm đã nhập viện

    Theo thông tin từ gia đình, em Bảo Lâm đã nhập viện ngày 16/10/2018.

    Hiện tại em đang chờ lịch phẫu thuật từ bệnh viện.
Quay lại danh sách cập nhật...