Lâm bị Hoán vị đại động mạch

  1. Em Lâm đã được phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình em Lâm đã phẫu thuật ngày 01/11/2018.

    Do sức khỏe còn yếu nên em vẫn còn nằm hồi sức.

    Chúc em sớm hồi phục.
Quay lại danh sách cập nhật...