Lâm bị Hoán vị đại động mạch

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Lâm

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Trần Bảo Lâm. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 80.000.000đ, BHYT thanh toán 28.000.000đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 31.200.000đ, Tổ chức Nhân đạo Hoa Sen thanh toán 7.800.000đ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 2.600.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 10.400.000đ.

  tran-bao-lam-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  tran-bao-lam-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...