Lộc Mạnh Tường

  1. Ngày 27 tháng 10 năm 2015


    Hôm nay, em Lộc Mạnh Tường đã nhập viện tại bệnh viện Tim Hà Nội. Gia đình và em đang đợi lịch phẫu thuật từ bệnh viện.
Quay lại danh sách cập nhật...