Lộc Mạnh Tường

 1. Chi phí ca phẫu thuật của em Tường

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Lộc Mạnh Tường. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 60.392.545đ, BHYT thanh toán 28.693.396đ, còn lại Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Nghệ An thanh toán 20.586.851đ, gia đình em Tường thanh toán 2.289.362đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 8.822.936đ.

  loc-manh-tuong-cp.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Hà Nội cung cấp

  loc-manh-tuong-rv.
  Giấy ra viện của em Lộc Mạnh Tường
 2. Ngày 19 tháng 11 năm 2015


  Sau một thời gian nằm viện, sức khỏe em Mạnh Tường đã dần ổn định. Hôm nay, em được cho xuất viện về nhà để gia đình chăm sóc thêm.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Lộc Mạnh Tường chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Mạnh Tường.
 3. Ngày 9 tháng 11 năm 2015


  Theo thông tin từ gia đình, em Mạnh Tường đã phẫu thuật vào ngày 3/11/2015. Hiện tại, em Mạnh Tường vẫn được theo dõi tại bệnh viện, vì sau ca mổ, sức khỏe của em Tường chưa tốt lắm. Nếu sức khỏe tốt hơn, em Tường sẽ được xuất viện vào tuần sau.

  [​IMG]
  Em Lộc Mạnh Tường sau khi phẫu thuật
 4. Ngày 27 tháng 10 năm 2015


  Hôm nay, em Lộc Mạnh Tường đã nhập viện tại bệnh viện Tim Hà Nội. Gia đình và em đang đợi lịch phẫu thuật từ bệnh viện.