Minh Khang bị hẹp động mạch phổi

  1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Khang

    Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Ngọc Minh Khang. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 244.524.092đ, BHYT thanh toán 109.048.033đ, gia đình em Minh Khang thanh toán 30.000.000đ, Viện Tim thanh toán 49.432.059đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 22.417.600đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 16.813.200đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 16.813.200đ.

    nguyen-ngoc-minh-khang-qt.
    Bảng quyết toán chi phí do Viện Tim cung cấp

    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...