Minh Khôi bị Thông liên thất, hẹp phổi

  1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Khôi

    Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Phạm Minh Khôi. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 75.217.711đ, BHYT thanh toán 39.532.268đ, gia đình em Khôi thanh toán 15.000.000đ, còn lại Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 10.342.722đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 10.342.721đ.

    pham-minh-khoi-qt.
    Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cung cấp
Quay lại danh sách cập nhật...