Minh Quân toàn thân tím tái, khó thở

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của Minh Quân

  Sau ca phẫu thuật thành công, em Minh Quân đã xuất viện vào ngày 21/12/2018.

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Trần Minh Quân. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 118.863.821đ, BHYT thanh toán 51.726.976đ, gia đình em Quân thanh toán 5.000.000đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 18.400.000đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 13.800.000đ, Viện Tim thanh toán 16.136.845đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 13.800.000đ.

  nguyen-tran-minh-quan-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do Viện Tim TP.HCM cung cấp

  nguyen-tran-minh-quan-rv.
  Giấy ra viện của em Minh Quân

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...