Minh Quân toàn thân tím tái, khó thở

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho Minh Quân

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Trần Minh Quân, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho Viện Tim TP.HCM.

    nguyen-tran-minh-quan-hd.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...