Minh Trang bị teo van ba lá

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của An Bình

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Ngô Thị Minh Trang. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 88.274.410đ, BHYT thanh toán 62.521.787đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 15.271.574đ, gia đình Minh Trang thanh toán 300.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 10.181.049đ.

  ngo-thi-minh-trang-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Hà Nội cung cấp


  ngo-thi-minh-trang-rv.
  Giấy ra viện của em Minh Trang

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...