Mồ côi mẹ sớm, bé Hồng Anh không biết mình mắc bệnh tim bẩm sinh